Photo Galleries

 • 1TX_IMG_0305

  Tịnh Xá Ngọc Hưng

 • 2IMG_0310

  Một góc vườn trong sự tích nhà Phật

 • 3IMG_0315

  03Phật thuyết pháp trong vườn Lâm Tì ni

 • 4Thiepmoi-page1

  Thiệp mời Đại Lễ Vu Lang

 • 5Thiepmoi-page2

  Thiệp mời Đại Lễ Vu Lang

 • 6DSC01957

  Hoa đăng cầu nguyện bình an

 • 7TXNH6

  Quang cãnh Lễ Hội

 • 8DSC01943

  Phật tử thành tâm cầu nguyện

 • 9PL1_Thuoc6

  Phân loại sắp xếp thuốc phục vụ Đại Lễ

 • 10PL2_Thuoc3

  Phân loại, sắp xếp thuốc

 • 11PL4_Thuoc5

  Các sư chuẩn bị thuốc cấp phát

 • 12PL3_Thuoc11

  các sư đang sắp xếp thuốc phục vụ Đại Lễ Vu Lang 2012

 • 13Thuoc24

  Phật tử đang đợi được khám bệnh và phát thuốc

 • 14Thuoc25

  Phật tử đang đợi được khám bệnh phát thuốc

 • 15Thuoc28

  Sư và tình nguyện viên cấp phát thuốc

 • 16Thuoc29

  Sư và tình nguyện viên cấp phát thuốc

 • 17PYT1

  Phật tử đang được khám chữa bệnh

 • 18PYT4

  Phật tử đang được truyền dịch

 • 19PYT2

  Khám chữa bệnh cho Phật tử tham gia Đại Lễ Vu Lang

 • 20CD1_N

  Bằng tuyên dương công đức được cấp bởi Giáo Đoàn 3

 • 21NKHT

  Nhật ký hành trình - Tủ thuốc Y tế Vu lang 2012

Tủ thuốc Y tế - Đại Lễ Vu Lang 2012

Other Galleries