Photo Galleries

 • 14

  Đêm Trăng Cho Em

 • 9

  Đêm Trăng Cho Em

 • 10

  Đêm Trăng Cho Em

 • 12

  Đêm Trăng Cho Em

 • 13

  Đêm Trăng Cho Em

 • 8

  Đêm Trăng Cho Em

 • 9

  Đêm Trăng Cho Em

 • 7

  Đêm Trăng Cho Em

 • 6

  Đêm Trăng Cho Em

 • 3

  Đêm Trăng Cho Em

 • 4

  Đêm Trăng Cho Em

 • 2

  Đêm Trăng Cho Em

 • 5

  Đêm Trăng Cho Em

 • 1

  Đêm Trăng Cho Em

Đêm Trăng Cho Em

Chương trình “Trung Thu cho em” là một hoạt động truyền thống của nhóm Tia Nắng Xanh. Đây là năm thứ ba các bạn trẻ tổ chức tại Tổ Đình Tôn Thạnh. Vui tết Trung Thu trong chương trình này gồm có 300 em học sinh Trường tiểu học Mỹ Lộc, 50 em Thiếu nhi Phật tử chùa Tôn Thạnh, 20 em nhóm hát múa văn nghệ, 30 con em CB.Xã Mỹ Lộc, và 53 em thiếu nhi địa phương, cơ nhỡ,… tình cờ tham dự.

Other Galleries