Quá Trình của Dự Án

- Chọn Giống (Danh Sách SV, HS được Bảo Trợ Học Bổng)

NH.2012-2013: Bảo trợ cho 4 em       

- Nguyễn Thị Yến Nhung    : SV. Năm 1 CĐ Sư Phạm.      KV. Sông Pha  Nghèo, Mồ côi Cha Mẹ           Học lực Khá

- Nguyễn Bảo Ngọc     : HS. L.12, T.Lê Quý Đôn.       KV. Phan Rang      Nghèo, Mồ côi Cha, Mẹ bệnh  Học lực Khá

- Trần Quốc Hưng        : HS. L.12, T.Lê Quý Đôn.       KV. Phan Rang     Nghèo,             Học lực Giỏi

- Ngô Thị Yến Nhi       : HS. L.11, T.Chu Văn An.       KV. Phan Rang      Nghèo, Mồ côi Cha      Học lực Khá

 qtda.jpg

qtda2.jpg

Ươn Mầm (Quá trình chăm sóc  SV, HS)

NH.2012-2013:

- Nguyễn Thị Yến Nhung          : 1.000.000 Đồng & 1 Bộ Máy Vi Tính /HK1.  1.000.000 Đồng /HK2.           

- Nguyễn Bảo Ngọc     : 1.000.000 Đồng & 1 Bộ Máy Vi Tính /HK1.  HK2 Chấm dứt bảo trợ do vi phạm qui định DA

- Trần Quốc Hưng        : 1.000.000 Đồng & 1 Bộ Máy Vi Tính /HK1.  HK2 Chấm dứt bảo trợ do vi phạm qui định DA

- Ngô Thị Yến Nhi       : 1.000.000 Đồng & 1 Bộ Máy Vi Tính /HK1. HK2 Chấm dứt bảo trợ do vi phạm qui định DA

* HK1 Ban DA cho các em làm bài trắc nghiệm IQ, AQ, …

* Em Nhung có tiến bộ trong học tập, lễ phép, biết quan tâm chăm lo cho gia đình.  3 em còn lại: Ngọc, Hưng, Nhi có biểu hiện xem thường Ban Dự Án, tránh liên lạc, thiếu lễ phép, không mở TK theo qui định, nên ban DA quyết định chấm dứt bảo trợ kể từ HK2

 qtda3.jpgqtda4.jpg

Tựu Quả (Kết Qủa  của SV, HS sau khi tốt nghiệp)

NH.2012-2013: Chưa có SV, HS tốt nghiệp.

 

Ý kiến của bạn

Họ tên  
Điện thoại    
E-mail    
 
Gửi nội dung Làm mới