Vận động

Học sinh nghèo Cồn Đeo và Anh Dự (Lái đò)

Học sinh nghèo Cồn Đeo và Anh Dự (Lái đò)

Cồn Đeo còn nghèo lắm, các em học sinh thiếu tập vở, vẫn qua đò đều đặn đến trường mỗi ngày dù mưa h...

Chi tiết

Nguyễn Văn Đông

Nguyễn Văn Đông

Cảnh nhà đã khó lại thêm bệnh, không làm thuê được nữa, cuộc sống bấp bênh…

Chi tiết

Đêm Đông Ấm Áp Tình Người

Đêm Đông Ấm Áp Tình Người

Mùa đông sắp đến …Trong cái se lạnh tê tái của đất trời, người người tìm về an trú trong mái ấm riên...

Chi tiết