Tri ân các Mạnh Thường Quân

Cồn Đeo, cần lắm những tấm lòng

Cồn Đeo, cần lắm những tấm lòng

Cồn Đeo còn nghèo lắm, các em học sinh thiếu tập vở, vẫn qua đò đều đặn đến trường mỗi ngày dù mưa h...

Chi tiết

Tri ân tấm lòng các mạnh thường quân, thành viên trong đoàn công tác....

Tri ân tấm lòng các mạnh thường quân, thành viên trong đoàn công tác....

Chuyến đi công tác xã hội tuy ngắn ngủi trong thời gian 2 đêm 1 ngày (9-10/12) nhưng đã để lại trong...

Chi tiết