Trái Tim Đỏ - Biểu tượng - Khẩu hiệu

Tên nhóm:    WARM HEART CHARITY (WHC)

                                HỘI TỪ THIỆN TRÁI TIM ĐỎ

Logo               2logoWHC-white_Nho.png

Slogan         :   Kết Nối Yêu Thương

 Địa chỉ           : 66/5 Quốc Lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại      : +84-902-018 878

Email              : lienhe@tuthientraitimdo.org

Web site        : www.tuthientraitimdo.org

Đại diện         : Chị. Trần Thị Thuận

                          Chị. Nguyễn Thị Ngọc Phương

Hội từ thiện TRÁI TIM ĐỎ - Warm Heart Charity - viết tắt là WHC.

-    WHC được thành lập từ năm 2009 tại TP.HCM, theo tiêu chí nhân đạo, phi tôn giáo, phi chính trị.

-    WHC hiện có hơn 30 thành viên chính thức và nhiều tình nguyện viên, cộng tác viên tham gia.

-    WHC hoạt động trên nguồn quỹ  từ các mạnh thường quân trong và ngoài nước đóng góp.

-    WHC hoạt động từ thiện 5 nội dung :

  •  Bảo trợ Học bổng “Tiếp sức vào đời” cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.

  •  Trợ giúp trẻ mồ côi cơ nhỡ, người già neo đơn, giúp thoát ngặt bệnh tật, thiên tai, đói nghèo…

  •  Chăm sóc sức khỏe, Y tế cộng đồng. Tặng thuốc, khám chữa bệnh miễn phí

  •  Hỗ trợ giúp trẻ OVC tái hòa nhập cộng đồng.

  •  Các hoạt động từ thiện khác, gây quỹ, liên kết cùng các hội từ thiện khác.

WHC cam kết luôn sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích, công khai, minh mạch.