Thông tin đối tượng cần trợ giúp của hội khác

Tới thăm Gangnam - Khu phố bỗng dưng nổi tiếng ở Hàn Quốc

Tới thăm Gangnam - Khu phố bỗng dưng nổi tiếng ở Hàn Quốc

Gangnam là một quận nằm ở phía nam thủ đô Seul, Hàn Quốc. Khu phố Gangnam vốn nổi tiếng với những dã...

Chi tiết