Giúp học sinh nghèo vượt khó

Học sinh nghèo Cồn Đeo và Anh Dự (Lái đò)

Học sinh nghèo Cồn Đeo và Anh Dự (Lái đò)

Cồn Đeo còn nghèo lắm, các em học sinh thiếu tập vở, vẫn qua đò đều đặn đến trường mỗi ngày dù mưa h...

Chi tiết