Giới thiệu


Hội từ thiện Trái Tim Đỏ - Warm Heart Charity - viết tắt là WHC. WHC được thành lập từ năm 2010 tại TP.HCM, theo tiêu chí nhân đạo, phi tôn giáo, phi chính trị. WHC hiện nay có hơn 30 thành viên chính thức và nhiều tình nguyện viên, cộng tác viên tham gia. WHC hoạt động trên nguồn quỹ  từ các mạnh thường quân trong và ngoài nước đóng góp với 5 nội dung :

ü Bảo trợ Học bổng “Tiếp sức vào đời” cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.

ü Trợ giúp trẻ mồ côi cơ nhỡ, người già neo đơn, các hoàn cảnh đặc biệt như: bệnh tật, thiên tai, nghèo đói…

ü Chăm sóc sức khỏe, Y tế cộng đồng. Tặng thuốc, khám chữa bệnh miễn phí

ü Hỗ trợ giúp trẻ OVC tái hòa nhập cộng đồng.

ü Các hoạt động từ thiện khác, gây quỹ, liên kết cùng các hội từ thiện khác.

WHC cam kết luôn sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích, công khai, minh mạch.

Liên hệ

Họ tên  
E-mail    
 
Gửi nội dung Làm mới