Chương Trình "Coffee tối thứ bảy - Kết nối yêu thương"

Valentine chia sẻ bệnh nhân nghèo

Valentine chia sẻ bệnh nhân nghèo

Đúng ngày lễ Valentine, thầy và trò nhà trường đã quyên góp số tiền 24.329.500 đồng gửi tặng các bạn...

Chi tiết